Księga procedur

Dokumentacja związana z funkcjonowaniem Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:

Kompetencje innych Zespołów biorących udział w procesie kształcenia:

Akty prawne, wytyczne, wzory dokumentów, narzędzia, w oparciu o które realizowane są poszczególne procedury w ramach Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Regulamin studiów

Zakres obowiązków Kierowników studiów:

ECTS

Procedura

Procedury związane z tokiem studiów:

Indywidualny Program i Plan Studiów:

Procedura hospitacji

Zawodowe praktyk wakacyjnych

Mobilność studentów

Nostryfikacja dyplomów i stopni naukowych

Studia doktoranckie

Wielkość fontu
Kontrast