Stała Komisja Wydziałowa ds. Nauczania

 1. Prof. dr hab. Przemko Kwinta – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 3. Dr hab. Monika Bociąga-Jasik
 4. Dr hab. Piotr Ceranowicz
 5. Prof. dr hab. Dominika Dudek
 6. Prof. dr hab. Robert Jach
 7. Dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ
 8. Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
 9. Prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 10. Prof. dr hab. Bartłomiej Loster
 11. Dr hab. Krzysztof Okoń
 12. Prof. hab. Jolanta Pytko-Polończyk
 13. Prof. dr hab. Antoni Szczepanik
 14. Prof. dr hab.Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 15. Dr hab. Michał Nowakowski
 16. Dr hab. Agnieszka Pac
 17. Prof. dr Michał Pędziwiatr
 18. Prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 19. Prof. dr hab. Jerzy Walocha
 20. Prof. dr hab. Maria Wróbel
 21. Dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ
 22. Student vacat
 23. Student vacat
 24. Student vacat
 25. Student vacat
 26. Student vacat