Rada Programowa ds. 3-letnich studiów doktoranckich

  • dr hab. Krzysztof Gil – przewodniczący rady
  • prof. dr hab. Tomasz Brzozowski
  • prof. dr hab. Tomasz Mach
  • dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, Prof. UJ
  • prof. dr hab. Marek Sanak
  • prof. dr hab. Jerzy Walocha
  • lek. Michael Kozlowski – przedstawiciel doktorantów