Laudatio Docendi

Wydziałowy Klub „Laudatio Docendi” zrzesza nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum posiadających wybitne kwalifikacje i osiągnięcia dydaktyczne.
Kwalifikacji na członków w/w Klubu dokonuje Rada Klubu powoływana przez Radę Wydziału Lekarskiego UJ CM na okres dwóch lat spośród pracowników Wydziału o uznanym doświadczeniu dydaktycznym.

szczegółowe informacje:  https://wl.cm.uj.edu.pl/wydzial/laudatio-docendi/

Zasady rekrutacji na członków Klubu „Laudatio Docendi”:

 • Automatycznie członkami Klubu zostają:
 1. Laureaci Nagrody Rektora UJ „Pro Arte Docendi”
 2. Laureaci plebiscytu na najlepszego nauczyciela akademickiego organizowanego przez absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego UJ CM w zakresie nauk przedklinicznych i nauk klinicznych.
 • Kandydatami na członków Klubu z wyboru, którego dokonuje Rada Klubu mogą być:
 1. Osoby wyróżnione w organizowanym corocznie przez studentów plebiscycie na najlepszą jednostkę i najlepszego asystenta na danym roku studiów
 2. Osoby zgłoszone przez: Prorektora ds. Collegium Medicum, Dziekana Wydziału Lekarskiego, Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej Wydziału Lekarskiego, kierowników jednostek Wydziału Lekarskiego i kierunku lekarsko-dentystycznego, Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Kapituła Wydziałowej Komisji „Laudatio docendi”

 • Prof. dr hab. med. Marek Sanak – Przewodniczący
 • Dr hab. med. Piotr Ceranowicz
 • Dr hab. med. Krzysztof Gil
 • Dr n. med. Radosław Pach
 • Dr n. med. Iwona Tomaszewska

Członkowie klubu „Laudatio Docendi”

 • lek. Piotr Bachul
 • dr Anna Bednarczyk
 • dr Monika Bociąga-Jasik
 • prof. Tomasz Brzozowski
 • dr hab. Andrzej Bugajski
 • dr hab. Piotr Ceranowicz
 • dr Dorota Cibor
 • dr Katzrzyna Ciesielczyk
 • dr Marcin Czajka
 • dr Mirosław Dolecki
 • dr Joanna Dulińska-Litewka
 • dr Iwona Filipczak-Bryniarska
 • dr hab. Krzysztof Gil
 • prof. dr hab. Jacek Jawień
 • dr hab. Tomasz Kaczmarzyk
 • dr Jakub Kenig
 • dr Piotr Kruczek
 • dr Agata Lazar
 • dr Grzegorz Lis
 • dr Marcin Lipski
 • prof. dr hab. Jan Litwin
 • lek. dent. Kinga Malina-Novak
 • dr Małgorzata Mazur
 • dr Ewa Mizia
 • dr Izabela Mojsa
 • dr Agata Musiał
 • dr Radosław Pach
 • dr Robert Pajdo
 • dr Barbara Piekarska
 • dr Agata Pietrzyk
 • dr hab. Agata Ptak-Belowska, prof. UJ
 • lek. Mirosława Püskülluoglu
 • mgr Wiesław Pyrczak
 • prof. dr hab. Marek Sanak
 • dr Katarzyna Szczeklik
 • dr hab. Wojciech Szczeklik
 • dr Małgorzata Szczepanek
 • dr Wojciech Szczepański
 • dr Zbigniew Śliwowski
 • dr Iwona Tomaszewska
 • dr Krzysztof Tomaszewski
 • dr Elżbieta Trąbka-Janik
 • dr hab. Wojciech Turaj
 • prof. dr hab. Jerzy Walocha
 • dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ