Pełnomocnicy

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. doskonalenia jakości kształcenia
dr hab. Jakub Kenig
e-mail: jakub.kenig@uj.edu.pl

 

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. ewaluacji jakości kształcenia
dr Elżbieta Sochacka-Tatara
e-mail: e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

 

Koordynator USOS na Wydziale Lekarskim
mgr Wiesław Pyrczak
e-mail: wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl