Pełnomocnicy

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. doskonalenia jakości kształcenia
dr hab. Jakub Kenig
e-mail: jakub.kenig@uj.edu.pl

 

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. ewaluacji jakości kształcenia
dr hab. Agnieszka Pac
e-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl

dr Elżbieta Sochacka-Tatara
e-mail: e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

 

Koordynator USOS na Wydziale Lekarskim
mgr Wiesław Pyrczak
e-mail: mypyrcza@cyf-kr.edu.pl

Wielkość fontu
Kontrast