Rada Programowa ds. 4-letnich studiów doktoranckich

 • prof. dr hab. Tomasz Mach – przewodniczący rady
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 • prof. dr hab. Tomasz Klupa
 • dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik
 • dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 • dr hab. Aleksander Konturek
 • dr hab. Katarzyna Szczerbińska
 • lek. Magdalena Spałkowska – przedstawiciel doktorantów (medycyna)
 • lek. dent. Aleksandra Szantyr – przedstawiciel doktorantów (stomatologia)
 • mgr inż. Dagmara Wójcik – przedstawiciel doktorantów (biologia medyczna)
 • mgr Agnieszka Magiera – przedstawiciel doktorantów (nauki o zdrowiu)