Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Dr hab. Jakub Kenig – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości Kształcenia jako Przewodniczący
Dr hab. Agnieszka Pac – Vice Przewodnicząca, Pełnomocnik Wydziałowy ds. Ewaluacji jakości systemu kształcenia
Dr Elżbieta Sochacka-Tatara – Pełnomocnik
Wydziałowy ds. Ewaluacji jakości systemu kształcenia
Dr Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
Dr inż. Andrzej Kononowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
Dr Michał Pędziwiatr – przedstawiciel nauczycieli akademickich
Dr Piotr Major – przedstawiciel nauczycieli akademickich
Dr Jerzy Mituś – przedstawiciel nauczycieli akademickich
lek. Michał Romaniszyn – przedstawiciel nauczycieli akademickich
lek. Mirosława Püsküllüoglu – przedstawiciel nauczycieli akademickich
Dr Anna Lasek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
Lek. Aleksander Siniarski – przedstawiciel doktorantów
Daniel Łuszczewski – przedstawiciel studentów
Łukasz Balcerzak – przedstawiciel studentów
Rafał Podmokły – przedstawiciel studentów
Monika Selimi-Sokołowska – przedstawiciel studentów
Justyna Zybaczyńska – przedstawiciel studentów
mgr Anna Groń – przedstawiciel administracji
mgr Bogusława Laska – przedstawiciel administracji
mgr Magdalena Stępniak – przedstawiciel administracji

Kontakt mailowy z Zespołem: jakoscwl@cm-uj.krakow.pl

Wielkość fontu
Kontrast