Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia jako Przewodniczący
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara – Sekretarz Zespołu, Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Katarzyna Szczeklik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Andrzej Kononowicz, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Dagmara Darczuk – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Krzysztof Gronkiewicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. Agata Stalmach-Przygoda – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Agnieszka Dąbek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. Urszula Skorus-Zadęcka – przedstawiciel doktorantów
 • mgr Zyta Widomska – przedstawiciel administracji
 • mgr Magdalena Kameczura– przedstawiciel administracji
 • mgr Anna Kamińska – Koordynator ds. żywienia klinicznego w Szpitalu Uniwersyteckim – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Anna Rudzińska – przedstawiciel pracodawców
 • Barbara Malinowska – przedstawiciel studentów
 • Wiktoria Stępień – przedstawiciel studentów
 • Ryszard Feret – przedstawiciel studentów
 • Michalina Mejbaum – przedstawiciel studentów
 • Natalia Miszczyk – przedstawiciel studentów

Kontakt mailowy z Zespołem: jakoscwl@cm-uj.krakow.pl