Aktualności


Uruchomiona została kolejna edycja oceny zajęć dydaktycznych

15 stycznia 2018 roku uruchomiona została zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych, do udziału w której zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów UJ

Archiwum

27.11-2.12.2017 Tydzień Jakości Kształcenia Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach szóstej już edycji Tygodnia Jakości Kształcenia dniach 27.11-2.12.2017. W tym roku organizowane będą liczne wydarzenia dedykowane dla całej społeczności akademickiej w grupach tematycznych: dydaktyka, inspiracja, spotkania informacyjne, zdrowe życie oraz przedsiębiorczość. Inauguracja TJK odbędzie się w poniedziałek 27.11 seminarium otwierającym, które będzie poświęcone nowym regulacjom w zakresie działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz funkcjonowaniu systemów […]Wielkość fontu
Kontrast