Władze dziekańskie

 
prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Dyżury: pn, śr, cz 13.30-16.30

 


prof. dr hab. Grzegorz Gajos
Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ds. rozwoju i badań naukowych
Dyżury: pn, śr, cz 13.00-16.00
zakres kompetencji

 


prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka
Dyżury: pn, śr 13.30-16.30,
czwartek 13:30-15:30
zakres kompetencji

 


prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
Dyżury: pn, cz 13.00-16.00 (Dziekanat WL)
śr 13:00-16:00 (Katedra Stomatologii Zintegrowanej IS, ul. Montelupich 4, pok. 58)
zakres kompetencji

 


prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska 
Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ds. anglojęzycznych kierunków studiów
Dyżury: śr 14.00-16.00, cz 13.00-15.00  (Dziekanat WL)
pt 12:00-14:00 (Katedra Fizjologii)

 


prof. dr hab. Przemko Kwinta
Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim
Dyżury: pn, wt, śr 13.30-15.30 (Dziekanat WL)
I, III środa miesiąca 13:30-15:30 (Dziekanat WL)
II, IV środa miesiąca 13:00-15:00 (Klinika Chorób Dzieci IP)
zakres kompetencji

 


mgr Agnieszka Dąbek

Kierownik studiów na kierunku dietetyka
zakres obowiązków

 


dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ 
Kierownik studiów doktoranckich w języku polskim oraz języku angielskim „International PhD studies in medical sciences”

 


dr hab. Mateusz Rubinkiewicz 
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi
Dyżury: pn 13:00-15:00 (Dziekanat WL)
śr 13.00-15.00 (II Katedra Chirurgii, ul. Jakubowskiego 2)
zakres obowiązków

 


prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. rozwoju i badań naukowych oraz jakości kształcenia na kierunku studiów dietetyka
zakres obowiązków

 

dr hab Jakub Kenig, prof. UJ
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. doskonalenia jakości kształcenia

 

dr Elżbieta Sochacka-Tatara
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. ewaluacji jakości kształcenia

 

dr Robert Pajdo
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
zakres obowiązków