Ocena pracy administracji

W akcji oceny pracy administracji mogą uczestniczyć wszyscy studenci, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych UJ. Badanie jest realizowane w formie elektronicznej ankiety równolegle z oceną zajęć dydaktycznych (poprzez logowanie na indywidualnym koncie na USOSweb). Odbywa się łącznie z edycją zimową i w części przedwakacyjnej edycji letniej oceny zajęć dydaktycznych. Badaniu podlegają trzy grupy pracowników, oceniane pod względem uprzejmości, komunikatywności, rzetelności oraz sprawności działania:

  • osoby obsługujące programy studiów w sekretariatach dydaktycznych,
  • osoby zajmujące się obsługą Funduszu Pomocy Materialnej,
  • wybrane jednostki administracji centralnej, podporządkowane Prorektorowi UJ ds. dydaktyki oraz Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum.

Uzyskane wyniki przekazywane są zarówno ocenianym osobom, jak i ich kierownikom. Dostarczają one informacji, które pozwalają usprawnić realizację procedur koniecznych dla procesu dydaktycznego. Dodatkowo, wysoko ocenionym pracownikom administracyjnym przyznawane są nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy.

Regulaminy oceny pracy administracji z 21 lipca 2010

Wyniki oceny pracy administracji za rok 2011/12

Ukazał się 2 numer Biuletynu USDJK UJ, w którym zamieszczono wyniki oceny pracy administracji UJ za rok akademicki 2011/12. W biuletynie prezentowane jest podsumowanie wyników, uzyskanych zarówno w zimowej, jak i w letniej edycji akcji ankietowej. Na Wydziale Lekarskim sumarycznie wypełnionych zostało jedynie 120 ankiet.

Biuletyn (numer bieżący i poprzedni) dostęny na stronie:  https://jakosc.uj.edu.pl/biuletyn-usdjk-uj