Składy Zespołów

Kierownicy studiów:

 • prof. dr hab. Przemko Kwinta – kierunek lekarski
 • prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – kierunek lekarsko-dentystyczny
 • mgr Agnieszka Dąbek – kierunek dietetyka
 • dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ – studia doktoranckie w języku polskim i angielskim

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:

 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia jako Przewodniczący

 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara – Sekretarz Zespołu, Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia, przedstawiciel nauczycieli akademickich

 • dr hab. Katarzyna Szczeklik – przedstawiciel nauczycieli akademickich

 • dr hab. Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich

 • dr hab. Andrzej Kononowicz, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli akademickich

 • dr Dagmara Darczuk – przedstawiciel nauczycieli akademickich

 • dr Krzysztof Gronkiewicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich

 • lek. Agata Stalmach-Przygoda – przedstawiciel nauczycieli akademickich

 • mgr Agnieszka Dąbek – przedstawiciel nauczycieli akademickich

 • lek. Urszula Skorus-Zadęcka – przedstawiciel doktorantów

 • mgr Zyta Widomska – przedstawiciel administracji

 • mgr Magdalena Kameczura– przedstawiciel administracji

 • mgr Anna Kamińska – Koordynator ds. żywienia klinicznego w Szpitalu Uniwersyteckim – przedstawiciel pracodawców

 • mgr Anna Rudzińska – przedstawiciel pracodawców

 • Barbara Malinowska – przedstawiciel studentów

 • Wiktoria Stępień – przedstawiciel studentów

 • Ryszard Feret – przedstawiciel studentów

 • Michalina Mejbaum – przedstawiciel studentów

 • Natalia Miszczyk – przedstawiciel studentów

 

Zespoły do przeprowadzania rocznych i okresowych przeglądów programu kształcenia Wydziału Lekarskiego UJ CM:

Zespół na kierunku lekarskim:

 • prof. dr hab. Przemko Kwinta – Kierownik studiów na kierunku lekarskim jako Przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 • prof. dr hab. Maciej Siedlar
 • prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
 • prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
 • dr Paweł Franczuk
 • Studenci: vacat
 • Przedstawiciel pracodawców: dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zespół na kierunku lekarsko-dentystycznym:

 • prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – Kierownik studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jako Przewodniczący
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarzyk
 • prof. dr hab. Małgorzata Pihut
 • dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ
 • dr Adam Ignacak
 • dr Iwona Kołodziej
 • Student: vacat
 • Przedstawiciel pracodawców: lek. med., lek. stom. Anna Maciąg-Brattemo – Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie

Zespół na kierunku dietetyka:

 • prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło – Kierownik studiów na kierunku dietetyka jako Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 • prof. dr hab. Tomasz Klupa
 • dr Iwona Brzozowska
 • Studentka: vacat
 • Przedstawiciel pracodawców: dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

Stała Komisja Wydziałowa ds. Nauczania na Wydziale Lekarskim:

 • prof. dr hab. Przemko Kwinta – przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 • dr hab. Monika Bociąga-Jasik
 • dr Grzegorz Cebula, prof. UJ
 • prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
 • mgr Agnieszka Dąbek
 • prof. dr hab. Dominika Dudek
 • dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga
 • lek. Konrad Jabłoński
 • prof. dr hab. Robert Jach
 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ
 • dr hab. inż. Andrzej Kononowicz, prof. UJ
 • prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
 • prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 • dr hab. Michał Nowakowski
 • dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ
 • prof. dr hab. Michał Pędziwiatr
 • prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska
 • 9rof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
 • dr hab. Mateusz Rubinkiewicz, prof. UJ
 • dr hab. Katarzyna Szczeklik
 • prof. dr hab. Antoni Szczepanik
 • prof. dr hab. Jerzy Walocha
 • prof. dr hab. Maria Wróbel
 • dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ
 • prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

Przedstawiciele studentów:

 • Wiktoria Bąk
 • Ryszard Feret
 • vacat
 • vacat
 • vacat

Kontakt mailowy z Zespołem: jakoscwl@cm-uj.krakow.pl