Składy Zespołów

Kierownicy studiów:

 • prof. dr hab. Przemko Kwinta – kierunek lekarski
 • prof. dr hab. Jolanta Pytko – Polończyk – kierunek lekarsko-dentystyczny
 • prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska – Wcisło – kierunek dietetyka
 • dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ – studia doktoranckie w języku polskim i angielskim

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:

 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia jako Przewodniczący
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara – Zastępczyni Przewodniczącego, Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Katarzyna Szczeklik – Sekretarz Zespołu, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Tomasz Rogula, prof. UJ – przedstawiciel pracodawców
 • dr hab. Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich, przedstawiciel pracodawców
 • dr hab. Andrzej Kononowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Jerzy Mituś – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr med. Dagmara Darczuk – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr med. Krzysztof Gronkiewicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Agata Stalmach-Przygoda – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Agnieszka Dąbek-Drobny – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. med. lek. stom. Anna Maciąg-Brattemo – Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie
 • lek. Kinga Szabat – przedstawiciel doktorantów
 • lek. Urszula Skorus – przedstawiciel doktorantów
 • mgr Zyta Widomska – przedstawiciel administracji
 • mgr Magdalena Stępniak – przedstawiciel administracji
 • mgr Anna Kamińska – Koordynator ds. żywienia klinicznego w Szpitalu Uniwersyteckim – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Anna Rudzińska – przedstawiciel pracodawców
 • Martyna Pietruś – przedstawiciel studentów
 • Marcelina Michalik – przedstawiciel studentów
 • Jerzy Kreszowiak – przedstawiciel studentów
 • Jakub Kupniewski – przedstawiciel studentów
 • Monika Szczepanik – przedstawiciel studentów

 

Zespoły do przeprowadzania rocznych i okresowych przeglądów programu kształcenia Wydziału Lekarskiego UJ CM:

Zespół na kierunku lekarskim:

 • prof. dr hab. Przemko Kwinta – Kierownik studiów na kierunku lekarskim jako Przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 • prof. dr hab. Maciej Siedlar
 • prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
 • prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
 • dr Paweł Franczuk
 • Studenci: Krzysztof Wykrętowicz
 • Przedstawiciel pracodawców: dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zespół na kierunku lekarsko-dentystycznym:

 • prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – Kierownik studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jako Przewodniczący
 • dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ
 • dr hab. Małgorzata Pihut, prof. UJ
 • dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ
 • dr Adam Ignacak
 • dr Iwona Kołodziej
 • Student: Wojciech Maga
 • Przedstawiciel pracodawców: lek. med. lek. stom. Anna Maciąg-Brattemo – Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie

Zespół na kierunku dietetyka:

 • prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło – Kierownik studiów na kierunku dietetyka jako Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 • prof. dr hab. Tomasz Klupa
 • dr Iwona Brzozowska
 • Studentka: Monika Selimi-Sokołowska
 • Przedstawiciel pracodawców: dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

Stała Komisja Wydziałowa ds. Nauczania na Wydziale Lekarskim:

 • Prof. dr hab. Przemko Kwinta – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 • Dr hab. Monika Bociąga – Jasik
 • Dr Grzegorz Cebula
 • Prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
 • Prof. dr hab. Dominika Dudek
 • Dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga
 • Lek. Konrad Jabłoński
 • Prof. dr hab. Robert Jach
 • Dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ
 • Dr hab. inż. Andrzej Kononowicz
 • Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
 • Prof. dr hab. Beata Kuśnierz – Cabala
 • Dr hab. Michał Nowakowski
 • Dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Michał Pędziwiatr
 • Prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska
 • Prof. dr hab. Jolanta Pytko – Polończyk
 • Dr hab. Mateusz Rubinkiewicz
 • Dr hab. Katarzyna Szczeklik
 • Dr hab. Antoni Szczepanik, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Jerzy Walocha
 • Prof. dr hab. Maria Wróbel
 • Dr hab. Grażyna Wyszyńska – Pawelec, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska – Wcisło

Przedstawiciele studentów:

 • Aleksandra Kozera
 • Kinga Krystek
 • Kuba Kupniewski
 • Martyna Pietruś
 • Sabina Zdanowič

 

Rada Programowa Studiów Doktoranckich WL UJ CM:

 • dr hab. Krzysztof Gil, prof.UJ – przewodniczący rady
  prof. dr hab. Grażyna Bochenek – członek rady
  prof. dr hab. Tomasz Klupa – członek rady
  prof. dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik – członek rady
  prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala – członek rady
  dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ – członek rady
  prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska– członek rady
  mgr Estera Jachowicz – przedstawiciel doktorantów

 

Rada programowa ds. 3-letnich studiów doktoranckich „International PhD studies in medical sciences”

 • dr hab. Krzysztof Gil, prof.UJ – przewodniczący rady
 • prof. dr hab. Tomasz Brzozowski – członek rady
 • prof. dr hab. Tomasz Mach – członek rady
 • prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – członek rady
 • prof. dr hab. Marek Sanak – członek rady
 • prof. dr hab. Jerzy Walocha – członek rady
 • lek. stom. Michał Górnicki – przedstawiciel doktorantów 

Kontakt mailowy z Zespołem: jakoscwl@cm-uj.krakow.pl

Wielkość fontu
Kontrast